Finančná kríza 2007-2009: čo sa pokazilo, a čo bolo inak?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Štúdia skúma hlavnú dôvody ktoré viedli k  vypuknutiu finančnej krízy v roku 2007 a porovnáva vývoj v USA s ďalšími rozvinutými ekonomikami. Postupne rozvádza hlavné dôvody, pre ktoré kríza v Spojených štátoch vypukla:

  • obrovský realitný boom vedúci k cenovej bubline
  • takmer výlučné financovanie realitnému boomu na dlh, spojené s klesajúcou kvalitou hypoték (v zmysle miery krytia pôžičky cenou nehnuteľnosti)
  • finančné inovácie: sekuritizácia hypoték, tvorba derivátov, ich ďalšie obchodovanie
  • vstupy federálnej vlády do menovej politiky Federálneho rezervného fondu, spojené s ďalšími politikami zhoršujúcimi situáciu (vysoké deficity, nízke úrokové miery…)
  • prehlbovanie globalizácie a sním súvisiaci prílev lacných importov, zahraničného kapitálu a lacnej pracovnej sily, ktoré umožnili predĺžiť boom založený na dlhu

Celý text štúdie nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.