Finančná kríza 2007-2009. Čo sa pokazilo a čo bolo iné?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Cieľom publikácie je skúmať hlavné príčiny najväčšej finančnej krízy, akú svet zažil do Veľkej hospodárskej krízy na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. Kniha tiež porovnáva vývoj v USA a ďalších rozvinutých ekonomikách.Hľadá odpoveď na otázku, čo šlo nesprávnym smerom, a čo bolo inak, pred vypuknutím krízy v USA (prečo začala práve v Spojených štátoch).

Kniha bola napísaná v rámci projektu  „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácii v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“ je podporený v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

Plné znenie publikácie nájdete na tejto linke.