Finančné nástroje sú perpetuum mobile

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cez finančné nástroje sa zdroje z eurofondov použíjú niekoľkokrát. [Daniel Čekal]

Hovorí sa, že všetko má svoj koniec. Pre finančné nástroje to však neplatí. Na rozdiel od dotácií z eurofondov sa v nich totiž každé euro otočí niekoľkokrát.

Autor je zamestnancom českého ministerstva financií.

Klientovi bola schválená pôžička. Tak ako pri každom inom úvere, bankár štandardne posúdil riziko a úverovú bonitu. Klient si to možno ani nevšimol, nedostal však peniaze banky, ale Európskej únie.

Ako je možné, že verejné peniaze rozdala súkromná banka? Čo všetko sa musí stať, aby bol klientovi schválený úver z eurofondov? A čo sa s peniazmi stane po ich splatení?

Eurofondy môžu mať aj formu zvýhodneného úveru. Jednou z úloh Európskej únie totiž je riešiť zlyhania trhu. Chýbajúce investície nahrádza napríklad aj cez finančné nástroje. Teda záruky, kapitálové injekcie alebo pôžičky.

Odpoveď na prvú otázku je teda jednoduchá. Kto dokáže poskytovať pôžičky lepšie ako banka? Tá vie posúdiť, či je projekt životaschopný a či klient vie peniaze splatiť. A to oveľa lepšie ako akýkoľvek európsky alebo ministerský úradník.

Anketa o pandemických zárukách: Rýchle a výhodné úvery stáli aj za zložité dokladovanie

Program Slovak Investment Holding antikorona záruka je spätne hodnotený kladne. Podnikateľom sa úvery darí splácať, ale nie každému sa podarilo udržať stopercentnú zamestnanosť a získať tak odpustenie poplatku alebo bonusovú úrokovú dotáciu.

Spojenie s bankami sa teda ponúka samo. Majú k dispozícii všetky potrebné nástroje a aj vlastné finančné prostriedky, ktoré môžu klientovi ponúknuť, ak úver z európskych fondov nepokryje jeho plánované výdavky v plnej výške.

Finančné nástroje na seba takto nabaľujú ďalšie peniaze. Ak chce Európska únia riešiť zlyhania trhu, musí svoju podporu nasmerovať na rizikovejšie projekty, ktoré by banky neboli ochotné financovať bez spolufinancovania z európskych fondov.

Takáto spolupráca je prospešná pre všetky strany. Klient získa úver, ktorý by bez pomoci európskych fondov získať nemohol. Okrem toho mu dá banka ďalší úver z vlastných zdrojov. A Európska únia tak zabezpečila nápravu trhu, na ktorú bola jeho neviditeľná ruka prikrátka.

Tým sa však príbeh finančných nástrojov nekončí. Keď klient začne splácať svoj úver, peniaze sa môžu dostať niekomu ďalšiemu. A takto sa to opakuje dokola. Perpetuum mobile.

Nástrahy a vrásky

Cesta zo slonovinovej veže späť na ulicu je však dlhá a spravidla aj tŕnistá. Hlavným dôvodom je samotné zapojenie verejných financií. Tie podliehajú oveľa prísnejším podmienkam ako peniaze súkromné. Úradník musí vyhodnotiť, skontrolovať, zaznamenať a archivovať veci, ktorými sa súkromná firma nemusí zaoberať vôbec. A to niekedy aj dvakrát. Môže to znieť smiešne, ale je to tak správne. Ďalším prozaickým dôvodom je, že verejný sektor má s finančnými nástrojmi menej skúseností než s dotáciami.

Tiež treba uznať, že aj keď si vďaka finančným nástrojom krajina môže výrazne uľahčiť čerpanie eurofondov, môžu spôsobiť aj veľa vrások. Ak sa vyskytne chyba na dotačnom projekte, celkové čerpanie eurofondov v krajine to neohrozí. Príjemca peniaze vráti a podporí sa iný projekt. Ak ale dôjde k chybe vo finančnom nástroji, tá ovplyvní všetky poskytnuté úvery, ktorých môžu byť stovky.

A aj keď sa krajine podarí týmto nástrahám vyhnúť, stále sa musí stať veľa vecí, kým sa čerpanie peňazí z finančného prostriedku rozbehne.

Antikorona záruka poskytla úvery za viac ako miliardu eur

Jeden zo štátnych programov pandemickej pomoci pre firmy, antikorona záruka, poskytol úvery takmer jedenástim tisícom podnikateľov. Priemerná výška úveru bola okolo sto tisíc eur, vďaka záruke financovanej aj z eurofondov mohli firmy získať pôžičku výhodnejšie.

Roztočenie kolies

Vzťah medzi Európskou komisiou a členským štátom je čisto partnerský. Základný dokument, ktorý určuje, na čo bude členská krajina využívať európske peniaze, sa preto nazýva partnerská dohoda. Okrem zoznamu vecí, na ktoré sa európske peniaze minú, sa v ňom opisuje aj forma, akú budú mať, teda či pôjde o granty alebo finančné nástroje.

Európska komisia sa riadi heslom, že dotácie nemôžu ísť na ziskové projekty. Krajina teda musí zdôvodniť, prečo sa finančné nástroje na tieto aktivity použiť nemôžu. Na toto je určený programový dokument, ktorý opisuje činnosti operačného programu. Ak sa budú finančné nástroje používať, v tejto fáze nadobúdajú konkrétnejšiu podobu. Zvyčajne ho pripravuje jedno z ministerstiev, pod ktoré program spadá.

Finančný nástroj však uzrie svetlo sveta až v zmluve o financovaní, kde je opísaný od A po Z. Forma úveru, pre koho je určený, aké sú jeho podmienky, koľko peňazí v ňom bude, plán financovania, maximálna výška nesplatených úverov a mnoho ďalšieho, vrátane práv a povinností oboch strán. Tými sú na jednej strane ministerstvo ako riadiaci orgán a na strane druhej fond alebo banka, ktorá sa následne stáva správcom finančného nástroja.

Štát investoval štyri milióny eur do inovatívnych startupov (INFOGRAFIKA)

Slovak Investment Holding počas pandémie využil eurofondy aj na poskytovanie úverov pre slovenské startupy, v ktorých vidí potenciál rastu. V priemere pol milióna eur podporil napríklad projekt streamovacej platformy pre filmy zadarmo alebo službu analýzy správania zákazníkov v obchodoch.

Kým sa finančný nástroj zhmotní v podobe inovatívneho produktu, študijnej stáže alebo novo vyvinutého softvéru, slonovinová veža ešte vyprodukuje veľa papierovania. Potom však už nič nebráni tomu, aby bol finančný nástroj spustený. Správca buď priamo, alebo prostredníctvom partnerských bánk, poskytuje úvery klientom, ktorí ich splácajú. Tie isté eurá potom pomáhajú pri realizácii viacerých projektov.

Keď sa finančný nástroj rozbehne, nie je ľahké ho zastaviť. A nie je to ani žiaduce. Pravidlá Európskej únie totiž stanovujú, že peniaze, ktoré sa do finančného nástroja vrátia, sa môžu použiť na financovanie rovnakého typu projektov aj osem rokov po skončení programového obdobia.

V kontexte obdobia 2014 – 2020 to znamená, že peniaze z finančného nástroja sa prestanú vyplácať až 31. decembra 2031. Ak by teda operačný program začal využívať svoj finančný nástroj na začiatku obdobia v roku 2014, jeho kolesá by sa točili až 18 rokov. A nejde ani o zanedbateľnú sumu peňazí. Len v Českej republike bolo cez finančné nástroje doteraz schválených viac ako 25 miliárd českých korún.

[Zdroj: Daniel Čekal]