Globálny kapitalizmus a my

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Svetová ekonomika (podľa predbežných údajov o jej výkonoch v minulom roku) je v dobrej kondícii. Stroj globálneho kapitalizmu je dobre naolejovaný a má dostatok energie. O nič horšie nie je na tom ani slovenská ekonomika, ktorej zlé jazyky predpovedali určité problémy.

Najmä pesimisticky naladení ekonómovia a analytici pridŕžajúci sa tézy, podľa ktorej je rast ekonomiky závislý len od politickej skladby parlamentu a od “vôle a cesty”, naplnili príslovie – mieril na líšku, trafil Maryšku. Téza o prepojení politiky a ekonomiky je síce správna, ale len čiastočne (pozri napr. situáciu v Česku, kde sedem mesiacov po voľbách nemajú regulárnu vládu a hospodárstvo funguje).

Ekonomický rast v národnom hospodárstve jednotlivej krajiny či určitého regiónu je len čiastočne závislý od vôle či nevôle politických elít. Na druhej strane politické špičky si rady pripisujú pozitívne stránky ekonomického vývoja. O negatívnych stránkach vývoja národného hospodárstva v čase svojho vládnutia nehovoria takmer nič alebo ich “prišívajú” predchádzajúcej vláde. Jedno je určite isté – politické elity môžu a nemusia pre ekonomiku vytvoriť podmienky, pri ktorých ekonomika ide vpred.
Tak, ako každá iná ekonomika malej krajiny, tá slovenská môže v tomto roku profitovať z rastu celosvetovej ekonomiky. Panikárom, ktorí predpovedali, že v tomto roku bude stagnovať ekonomika USA, EÚ a v krajinách, kde znovu vzniká trh, sa naplnilo iné príslovie: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Ich negatívne predpovede, ktoré vykopali, sú nenávratne pochované.

Už pred 25 rokmi sa začalo hovoriť o prichádzajúcej zlatej ére globálneho kapitalizmu. Hoci v tom čase boli tieto úvahy predčasné, podľa doterajších údajov je očividné, že práve v druhej polovici tohto desaťročia prichádza vek zrelosti efektov globalizácie. Všetky predpoklady hovoria o tom, že tohto roku bude mať svetová ekonomika “býčí rastový trend”. Nie náhodou sú preto všetci investori naladení na to, že banket bude pokračovať.

Podľa hodnotenia ekonomického centra Global Insight je predpoklad spomalenia rastu svetovej ekonomiky jeden ku štyrom. Medzinárodný menový fond (MMF) je ešte optimistickejší a spomalenie predpokladá len v pomere jeden ku šiestim. Index, ktorý zverejňuje medzinárodná ratingová agentúra Moody´s na stránke www.economy.com, v novembri minulého roku predpovedal recesiu len na 21 %. Znamená to, že hrozbu hospodárskej recesie bude možné v tomto roku ignorovať.

Ako to vyzerá vo svete, v značnej miere závisí od vývoja americkej ekonomiky. Zatiaľ nie je známe, s akým časovým odstupom sa v nej prejavia efekty tvrdšej menovej politiky. Ekonómovia sa zhodujú v tom, že momentálne sú v USA najväčšími problémami vysoké ceny nehnuteľností, rast miezd. O nich sa hovorí, že majú príznaky prehriatia na trhu práce.

Nie nepodstatným problémom je deficit bežného účtu platobnej bilancie. MMF dokonca predpokladá, že deficit sa zväčší. Ak sa v USA zvýšia úrokové miery, prejaví sa to aj v iných ekonomikách. Ak budú mať USA nádchu, kýchať budú aj krajiny, ktoré do nich vyvážajú svoje tovary.

Teoreticky by úlohu svetového lídra mohla v tomto roku prebrať aj Európa. Vlani preukázala snahu rásť najmä vďaka domácej spotrebe Nemecka, Talianska a Francúzska. Určite tomu však neprospeje zvyšovanie DPH v Nemecku. Japonsko, ktoré v roku 1997 zvýšilo dane, len oddialilo prekonanie stagnácie. V tomto roku bude, samozrejme, rásť váha ekonomík Brazílie, Indie, Číny a Ruska v svetovej ekonomike. Strata dynamiky v ostatných ekonomicky vyspelých krajinách núti ich vlády investovať do modernizácie ekonomiky a rozvoja vnútorného trhu.


HNonline: Globálny kapitalizmus a my