Hlasy z Ruska: Spoločnosť, demokracia, Európa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Téma unášania sa Ruska smerom preč od Európy od čias pádu komunizmu „musí byť záujmom EÚ a zmeniť tento trend opačne by malo byť jej prioritou.“ Tvrdí to Fraser Cameron, riaditeľ Centra, berúc do úvahy čím ďalej tým väčšiu vzájomnú energetickú závislosť Ruska a Európy.

Výskum ukazuje, že zatiaľ čo Rusi, podobne ako Európania, kladú väčší dôraz na ľudské práva, jestvujú medzi nimi rozdielne postoje, ako majú byť tie najzákladnejšie z nich zabezpečené. Cameron hovorí: „Zatiaľ čo Európania za ľudské práva považujú vládu zákona a rešpektovanie súkromného vlastníctva nerozlučne spätého s demokratickou spoločnosťou, demokracia pre Rusov neznamená rovnako pozitívne asociácie – a veľa Rusov nechápe demokracii ako takej vôbec.“

Navyše podobné obavy pretrvávajú aj zo západných trhových systémov. Taktiež privatizácia je „úzko spájaná s nenásytnosťou, korupciou a nečestnosťou.“

Cameron hovorí, že „nie je prekvapivé, že Ruské všeobecné vnímanie Európy je negatívne.“ Je to podľa neho spôsobené nekompatibilitou ruského a európskeho vnímania základných spoločenských hodnôt. „Európa je chápaná v prvom rade ako tá, ktorá je zodpovedná za vykorisťovanie ruských nerastných a intelektuálnych zdrojov.“

Svoje argumenty a zistenia uzatvára tvrdením, že vo svetle nadchádzajúcich rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci jestvuje „rastúca potreba konštruktívneho dialógu založenom na rozpoznávaní základných hodnôt. Bez tohto porozumenia budú vzťahy zahalené nedôverou a nepochopením a príležitosti pre vzájomný zisk tak zostanú nevyužité.“

„[EÚ] by nemala za žiadnych okolností súhlasiť s tvrdením [..] že demokracia nie je pre Rusko. Demokracia je pre všetkých,“ uzatvára Cameron.


Plné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke. Rovnako si môžete v anglickom jazyku stiahnuť tlačové vyhlásenie a komentár pre médiá Centra EÚ-Rusko.