Hospodárska filozofia novej Komisie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

centre for european reform, cer

Pri tvorbe ekonomických postojov Komisie bude dôležitých niekoľko faktorov (okrem ideologických názorov osôb v Komisii). Prvým je, že komisári EÚ fungujú v rámci pevne daného právneho a inštitucionálneho rámca. Bez ohľadu na to, čo si možno komisári myslia, záväzky zmluvy od Komisie žiadajú, aby tlačila na otváranie trhov a presadzovala politiku konkurencie.

Druhým faktorom je, že Komisia nie je jediným hráčom v hospodárskej politike EÚ. Národné vlády majú veľký vplyv na pravidlá a politiky, ktoré EÚ prijíma. Vo väčšine oblastí môže Komisia ina navrhovať, koordinovať a presviedčať. Nemôže vytvárať pravidlá. Druhým dôležitým aktérom v systéme tvorby ekonomickej politiky v EÚ je Európsky parlament. Europoslanci budú chcieť, aby bol ich vplyv viditeľný. Fakt, že viac ako polovica zo 736 europoslancov pochádza zo stredo-pravých alebo liberálnych strán neznamená, že Parlament bude tlačiť na otvorenie trhov. Niektorí europoslanci chcú dokázať európskej verejnej mienke, ktorá často nemá záujem, svoju dôležitosť  tým, že sa postavia za volanie po „sociálnejšej Európe“.

Tretím faktorom vplyvu na Komisiu je prevládajúca hospodárska filozofia. Za posledných 18 mesiacov, odkedy udrela finančná kríza, sa slobodný trh a „anglosaský“ model kapitalizmu dostali do defenzívy. Kroky a politiky Komisie v konečno dôsledku tento pohyb odrážajú.

V (Komisii) Barroso 2 bude predseda pravdepodobne ešte silnejšou postavou. Dôvodom je, že sa naučil byť šikovným operátorom v Komisii, aj medzi hlavami štátov. Barroso je skôr pragmatickým politikom, než ideológom. Vie, že ak si znepriatelí mnoho vlád členských krajín, veľa nedosiahne.

Teraz Barroso hovorí viac o potrebe vyrovnať liberalizáciu „sociálnejšou Európou“ (hoci má EÚ v oblasti sociálnej politiky veľmi malé právomoci). Argumentuje tiež za „novú priemyselnú politiku“. To neznamená, zdôrazňuje, že verejné fondy majú podporovať vybrané podniky. No Barroso podporuje väčšiu flexibilitu pri interpretácii pravidiel štátnej pomoci, takže vlády či inštitúcie EÚ môžu napríklad podporovať perspektívne trhy v oblasti nových technológií.

Analýzu v plnom znení nájdete na tejto linke.