Hospodárska kríza, záchranné balíčky v EÚ 27 a obnoviteľné energie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovak Renewable Energy Agency

Hoci ozdravovacie balíčky v Európe poskytujú určité stimuly aj pre priemysel obnoviteľných zdrojov, stále sú viac menej zamerané na tradičné infraštruktúrne projekty, vyhlásila Európska federácia pre obnoviteľné zdroje (EREF).

Komplexná analýza, ktorú EREF vypracovala, odhaľuje do akej miery je snaha každej z 27 krajín EÚ o podporu zelených energií a energetickej efektívnosti.

„Globálny tlak zelených energií v Európe ešte stále chýba“, vyhlásila EREF. Začiatkom februára dánsky týždenník Monday Morning uverejnil, že 13 najvyspelejších ekonomík EÚ by podporilo investície do zelených energií prostredníctvom ozdravovacích balíčkov len 1,3%.

Staré členské štáty investujú do novej zelenej ekonomiky viac ako nové členské štáty, hoci i tu existujú rozdiely medzi krajinami. Zatiaľ čo Belgicko a Dánsko sú na čele, Taliansko „sa zatiaľ vzdalo podpory rastu OZE a energetickej efektívnosti“. Medzi novými členskými štátmi, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Maďarsko sú na konci rebríčka v podpore stimulov pre rozvoj OZE. Ako pokračuje analýza, Česká Republika „aspoň spomenula energetickú efektívnosť“. Na čele sú Bulharsko, Estónsko a Rumunsko s podporou zelených energií prostredníctvom „konkrétnych“ projektov.

Ozdravovací balíček na európskej úrovni, schválený Európskou komisiou, EREF opisuje ako „veľmi ťažkopádny“ a zameriavajúci sa na zachytávanie a uskladnenie karbónu. EREF taktiež kritizuje obmedzovanie podpory veterným projektom na pobrežiach hlavne vo vlastníctve veľkých verejných podnikov.


Správu Európskej federácie pre obnoviteľné zdroje v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.