Hospodárska predpoveď pre eurozónu v rokoch 2016 a 2017

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pixabay

Začiatok roku 2016 priniesol vďaka prepadu cien ropy a čínskych akcií zvýšenie volatility na menových, komoditných a kapitálových trhoch. Aj napriek tomu, že volatilita vzrástla už v priebehu minulého roku, objem svetovej výroby stále miernym tempom narastá. Čínska ekonomika sa po minuloročných výkyvoch pravdepodobne stabilizovala a ekonomiky Británie a USA zažívajú pozitívne obdobie hospodárskeho rastu. Zotavuje sa aj eurozóna. Následkom pádu cien komodít sa skutočná a v mnohých krajinách aj cieľová miera inflácie blíži nule. Menové politiky štátov sa, kvôli odlišnému stavu hospodárstva, líšia pomerne výrazne. Rozpočtové politiky by sa ale takmer vo všetkých krajinách mali v roku 2016 uvoľniť a dokonca prejsť k expanzívnym.

Hlavnými príčinami rastu svetového dopytu boli v poslednej dobe nízke úrokové miery, nízka inflácia a nízke ceny komodít a energií. Cenové prepady ale v budúcnosti môžu ohroziť stabilitu ekonomík, ktoré sú na vývozu komodít závislé. Objem produkcie v eurozóne vrástol od roku 2014 tempom takmer 1,5 % ročne. K zotaveniu európskych ekonomík dochádza najmä vďaka rastu spotreby jednotlivých domácností. Citeľný nárast investícií, ktorý je pre ekonomické oživenie typický sa dá pozorovať len v krajinách, kde sa skončili krízy realitného trhu (Španielsko, Holandsko a Írsko). Kľúčovým faktorom zodpovedným za zotavenie eurozóny bol pád cien energií. Vďaka ustupujúcej dlhovej kríze sa uvoľnili aj fiškálne politiky štátov eurozóny. Predbežné rozpočty všetkých väčších krajín počítajú s väčšími schodkami než v minulých rokoch. Verejné náklady na zvládanie utečeneckej krízy sa najskôr budú pohybovať okolo 0,1 % HDP eurozóny.

Existuje celá rada faktorov, ktoré pomáhajú k oživeniu hospodárstva krajín platiacich eurom: relatívne slabé euro, ľahko expanzívna hospodárska a veľmi expanzívna menová politika, nízke úrokové miery pre firmy a domácnosti a nízke ceny energií. Napriek tomu sa nedá očakávať, že by zotavenie eurozóny nabralo príliš rýchle tempo, pretože zahraničný dopyt bude v mnohých členských krajinách brzdená vysokou úrovňou dlhov. Celkovo by HDP eurozóny v tomto roku mala vzrásť o zhruba 1,8 % a v roku 2017 o niečo menej pretože sa vyššie spomínané stimuly do určitej miere vyčerpajú. Rast bude v oboch rokoch spôsobený skôr zvýšením domáceho dopytu než exportu. Miera inflácie by v roku 2016 mala dosiahnuť 1,1 % a v roku 2017 až 1,5 %.

Celé znenie analýza nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty