Informačná gramotnosť a jej význam v kontexte budovania znalostnej ekonomiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Informačná spoločnosť“. Kritizoval neexistenciu e-governmentu na Slovensku. Podľa neho z prieskumov verenej mienky vyplýva, že používatelia majú záujem o on-line poskytované verejné služby, no tie neexistujú. Za najväčšie bariéry podstatnejšieho rozšírenia internetu na Slovensku zas prieskumy označujú cenu za pripojenie na internet a cenu počítačov.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.