Informatizácia spoločnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Informačná spoločnosť“. Hneď na začiatku si položil otázku: Začalo už Slovensko informatizovať svoju spoločnosť? Podľa neho je odpoveď „nie“. Za pozitíva považuje prijatie Stratégie informatizácie spoločnosti a vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre informatizáciu, za negatíva zas chýbajúcu legislatívu, chýbajúce reálne kompetencie pre splnomocnenca, nekoncepčnosť, a neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov určených na informatizáciu.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.