Internacionalizácia malých a stredných podnikov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Internacionalizácia malých a stredných podnikov, podporné programy z pohľadu EÚ:

Michaela Vavríkova, Európska komisia, DG ENTR

prezentácia

Internacionalizácia malých a stredných podnikov, národná perspektíva:

Peter Pacek, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

prezentácia