Je verejný kapitál pre Európu výnosný?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Analýza má ambíciu odpovedať na otázku či, a do akej miery, zvyšujú verejné investície, alebo verejný kapitál, výkon ekonomiky. V porovnaní s inými štúdiami na rovnakú tému, autori na zodpovedanie týchto otázok použili inú metodológiu. Posudzovali model VAR (pre Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Veľkú Britániu a USA), panel zostavený zo šiestich európskych krajín (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko) a regionálny panel (pre francúzske regióny). Verejné investície sú považované za kľúčový determinant výstupov; toto tvrdenie platí aj pre verejný kapitál a do menšej miery aj pre verejné investície v kombinácii s VAR metodológiou. Veľkosť odhadovaného koeficientu je realistickejšia ako koeficient uvedený v literatúre. Tento empirický dôkaz potvrdzuje, že dôraz niektorých ekonónov na zachovanie určitej miery verejných investícií nie je scestný. Aj diskusia o zavedení „zlatého pravidla verejných financií“ v EMÚ je úplne legitímna.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.