Jednotný trh s energiou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V novembri 2005 publikovala Komisia výsledky práce na druhom „balíku opatrení“ z júna 2003, týkajúcich sa energetickej energie. Naštartovala tak debatu, ktorá predchádza definitívnemu rozhodnutiu na konci roku 2006. Cieľom je vytvorenie jednotného trhu EÚ s elektrickou energiou.


Plné znenie analýzy nájdete vo francúzskom jazyku na tejto linke.