Konferencia o zákone o službách zamestnanosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 26. semptembra 2008 piatu konferenciu o aktívnej politike trhu práce so zameraním na dlhodobobú nezamestnanosť v kontexte novelizovaného zákona číslo 5 o službách zamestnanosti. Motiváciou konferencie je pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku, ktorá je najvyššia v Európe (viď dlhodobá nezamestnanosť


Prezentácie z konferencie si môžte stiahnuť na týchto linkách