Koniec dolárovej éry?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vzájomné obavy z možných reštriktívnych opatrení vyspelejšieho sveta a tzv. „rýchlo rastúcich ostrovčekov prosperity" vzhľadom na previazanosť ich ekonomík však nedovoľujú ani jednému podniknúť kroky výlučne vo svoj prospech a vedú k poznaniu, že je potrebné spoločne harmonizovať a koordinovať opatrenia v snahe dosahovať a udržiavať nové rovnovážne body v systéme svetového hospodárstva.  

Navyše, postupne sa zintenzívňujú snahy o posilnenie existujúceho menového systému vytvoreného medzinárodnými finančnými inštitúciami či dokonca vytvorenie nového globálneho menového systému, ktoré vyplývajú z aktuálnej potreby prispôsobenia washingtonských finančných inštitúcií z čias druhej svetovej vojny súčasným podmienkam svetového hospodárstva. 


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.