Makroekonomická politika a inštitúcie: európsky príklad

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Prečo bola makroekonomická politika počas posledných dvoch desaťročí taká aktívna v USA a taká pasívna v Európe? Prečo európske vlády pasívne akceptovali trvalú vysokú mieru nezamestnanosti? Ako vysvetliť ich očividnú rezignáciu na snahy riešiť dlhodobo pomalý rast? Existuje zásadný rozdiel medzi EÚ a USA v inštitucionálnej štruktúre, ktorý by vedel vysvetliť dlhodobé rozdiely v raste?

Autor vo svojej analýze dáva viacero odpovedí, ich obsah je ovplyvnený obdobím, ku ktorému sa vzťahujú.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.