Makroekonomické dedičstvo nových členských krajín

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Štúdia „Makroekonomické dedičstvo v strednej a východnej Európe“ od Tanie Sollogoub ukazuje, ako ovplyvňuje minulosť budúci ekonomický rozvoj ôsmych krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v máji 2004.

Podľa autorky fungovala perspektíva členstva pre niektoré krajiny ako „motor rastu“, predovšetkým pokiaľ ide o zahraničné investície. Tie podľa nej položili základy budúceho rastu.

Podčiarkuje však, že dopady rozšírenia bolo možné cítiť už pred ním samým pokiaľ ide o stabilizáciu politického a sociálneho správania sa, či zrýchlenia toku kapitálu. To podľa nej bezpochyby dalo tranzitívnym ekonomikám skutočné šance na úspech.

Táto štúdia je prvá zo série zameriavajúcej sa na nové členské krajiny strednej a východnej Európy: 1) makroekonomické dedičstvo, 2) profil produktivity a cesta ku konvergencii, 3) manévrovací priestor v hospodárskej politike, 4) povaha európskeho pôsobenia pred a po rozšírení.


Plné znenie štúdie nájdete vo francúzskom jazyku na tejto linke.

Autorka prednáša ekonomiku na SciencePo – Inštitúte politických štúdií v Paríži.