Malé a stredné podniky potrebujú prijať technológie na podporu rastu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Politici a zanietení čitatelia novín, čo hľadajú pevný dôkaz o hospodárskom oživení, sa často spoliehajú na správy, že popredné firmy dajú nový impulz ekonomike. Pravdou je, že ekonomický comeback v Európe oveľa viac závisí od jej armády malých a stredných podnikov ako od firemných elít.

Malé a stredné podniky (MSP) možno nenapĺňajú titulné stránky novín, ale predstavujú viac ako 99 % všetkých európskych firiem a poskytujú dve z troch pracovných miest v súkromnom sektore. Pri oslavách Európskeho týždňa malých a stredných podnikov máme príležitosť dokázať ich vplyv na rast a tvorbu pracovných miest, ale tiež riešiť kritické faktory, ktoré môžu zlepšiť ich výkonnosť. Nedávne štúdie jasne ukazujú, že dnešným podnikateľským X faktorom pre MSP je šikovné prijatie informačných a komunikačných technológií.

IKT nie sú len obľúbeným politickým slovným spojením, ale aj veľkou príležitosťou pre podniky bez ohľadu na veľkosť či predmet činnosti. Či už ste technologický startup alebo poskytovateľ tradičných produktov alebo služieb, vďaka možnostiam využívať sociálne siete, cloud-based služby a analýzy dát, môžete rozširovať svoje podnikanie a dočiahnuť k novým klientom a trhom.

Nasmerovanie malých a stredných podnikov k rýchlejšej digitálnej revolúcii nie je len o zlepšení ich štvrťročných ziskov, ale aj o tvorbe rastu a pracovných miest v Európe. Európska komisia správne v akčnom pláne pre podnikanie 2020 poukázala, že žiadny podnik nemôže prosperovať bez lepšieho využitia IKT. Akčný plán zdôraznil, že MSP rastú dva až trikrát rýchlejšie, keď prijmú technológiu. Podnikateľov tiež povzbudzuje v objavovaní potenciálu digitálneho trhu EÚ, ktorý by mal do roku 2016 rásť na úrovni 10 % ročne. Tieto odporúčania odrážajú kľúčové zistenia štúdie spoločnosti Boston Consulting Group o výhodách IKT pre MSP.

Obsahuje prieskum medzi viac ako štyrmi tisícmi malých a stredných podnikov vo všetkých priemyselných odvetviach v piatich krajinách – USA, Nemecko, Čína, India, Brazília. Zisťuje súvislosť medzi úspešným prijatím technológií a výkonnosťou podniku. Neprekvapivo, štúdia odhalila, že bez ohľadu na domovskú krajinu, podnikatelia, ktorí skoro prijímali technológiu zvýšili svoje ročné získy o 15 % rýchlejšie ako ich konkurenti. Navyše sa im podarilo tvoriť pracovné miesta dvakrát rýchlejšie ako iným malým firmám.

Prechod malých a stredných podnikov od digitálnych oneskorencov na digitálnych šampiónov môže poskytnúť tak potrebnú podporu pomalého oživenia ekonomiky. Podľa spomínanej štúdie, keby 15 % MSP na uvedených piatich trhoch, ktoré zaostávajú v implementácii technológií a 30 % MSP, ktoré ich využívajú len mierne, prijali moderné a pokročilé IT nástroje, mohli by svoje celkové výnosy zvýšiť o 570 miliárd eur a vytvoriť viac ako šesť miliónov nových pracovných miest.

Zoznam digitálnych príležitostí pre MSP je dlhý, ale zoznam aktuálnych prekážok pre prijatie technológií je, bohužiaľ, ešte dlhší. Medzi najbežnejšie bariéry uvedené podnikateľmi patrí pocit, že technológie sú príliš drahé, infraštruktúra širokopásmového internetu nedostatočná, že ochrana dát je ohrozená a administratívna záťaž a regulačné náklady nadmerné. Odstránenie týchto prekážok si vyžiada dialóg medzi politickými činiteľmi a MSP, ale aj ďalšie kroky na strane firiem.

Majitelia malých a stredných spoločností často váhajú so zavedením nových technológií, pretože im chýba expertíza a pracovná sila na ich dôkladné zvládnutie. MSP, ktoré chcú prijať technologickú zmenu by sa mali spojiť s existujúcimi lokálnymi alebo regionálnymi sieťami IT expertov, ktorí s nimi môžu zdieľať osvedčené postupy.

Skutočnou chrbtovou kosťou našej ekonomiky je 20 miliónov MSP. EÚ a národní tvorcovia politík by mali konať s cieľom uľahčiť prijímanie nových technológií prostredníctvom jasného regulačného rámca navrhnutého v spolupráci s podnikateľmi. Táto záležitosť si vyžaduje okamžitú pozornosť pri úsilí vytvoriť z Európy hub pre inovatívne MSP a budúcich priemyselných lídrov. V opačnom prípade riskujeme, že prídeme o výhody tejto a budúcej vlny prijímania technológií.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.