MMF: Slovensko musí racionalizovať výdavky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medzinárodný menový fond v rámci svojej konzultačnej misie podľa článku IV. vydal niekoľko odporúčaní, ktoré by Slovensku mali pomôcť v snahe o nápravu stavu verejných financií. Pokiaľ si krajina zvolí správnu fiškálnu stratégiu, mohla by dosiahnuť deficit 4 % HDP budúci rok a už v roku 2011 byť pod úrovňou 3 %. MMF vo svojej analýze vidí tieto kroky aj ako podporu dôvery investorov.

Chránenou prioritou by však aj naďalej mali ostať cielené sociálne a investičné. Fond totiž počíta, že aj napriek zlepšujúcej sa ekonomickej klímy, stav na pracovnom trhu je kritický.

MMF upozorňuje, že sú potrebné ďalšie záväzky, aby sa medzera medzi výdavkami a príjmami zúžila. Východisko vidí v racionalizácii výdavkov, ktoré by mohlo dosiahnuť kombináciou zvýšenia daňových príjmov a obmedzením míňania. „Konsolidáciu by mali podporiť fiškálne inštituciálne reformy a podpora fiškálnej transparentnosti.“

Okrem toho MMF odporúča, aby sa krajina pokúsila o akceleráciu absorpcie európskych fondov. „Fiškálne riziko a podmienené záväzky spojené s finančnou podporou štátnym a súkromným podnikov alebo asociovanými s verejno-súkromným partnerstvom by mali byť dôkladne monitorované.“


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.