Monetárna politika eurozóny a Európska centrálna banka

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Monetárna politika ECB opakovane čelila kritike zo strany francúzskych politikov. Analýza zahŕňa hlavné kroky banky od jej vytvorenia v perspektíve vtedajších politických možností. Zároveň analyzuje ekonomický dopad krokov na eurozónu.

Autor zdôrazňuje tri podstatné body:
– ECB je úspešná v napĺňaní svojho hlavného cieľa, ktorým je menová stabilita;
– banka bola úspešná v podnikaní krokov, ktoré stabilizovali situáciu na trhu práce a rovnako v oblasti rastu, ale členské štáty naďalej nie plne zohľadňujú jej rozpočtové pripomienky;
– v oblasti výmenných kurzov zažilo euro v rokoch 1999-2004 skúsenosť s nestabilitou. Nie je to však spôsobené ani tak krokmi ECB, ako celkovou ekonomickou nestabilitou vo svete.

Na základe predložených argumentov Jamet dokazuje svoje hlavné tvrdenie. Rast je podľa neho vecou krajín EÚ, ako sa postavia k jednotlivým štrukturálnym politikám.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke [FR].

Autor pracuje v Nadácii Roberta Schumanna.