Možnosti rozvoja hi-tech priemyselných odvetví na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett Packard Slovensko, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Podnikateľské prostredie“. Poukázal na agilný hi-tech sektor, ktorý vznikol na Slovensku bez štátnej pomoci. Podľa neho je to jediné odvetvie s vlastnou inovatívnou tvorbou podporovanou rastúcim počtom absolventov univerzít. Pre jeho ďalší rast však bude potrebná podpora venture kapitálu. Upozornil tiež na to, že Lisabonská stratégia pre Slovensko by mala byť previazaná s Národným rozvojovým programom Slovenska na roky 2007-2013.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.