Nová energetická éra

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Príspevok Philippe Bouclyho odznel na konferencii „Strategic Framework for the EU´s Eastern Policy“. Poukazuje na kroky nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie – od vytvorenia pevného regulačného rámca, cez diverzifikáciu zdrojov a dovozných trás, až po využitie alternatívnych zdrojov a návrat k jadrovej energii.


Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci projektu Národný konvent o EÚ, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, a partnermi EU-Russia Centre, Friedrich Ebert Stiftung, German Marshall Fund of the U.S.a International Visegrad Fund.

Celý príspevok nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.