Nutnosť európskej energetickej politiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa autora sú potrebnosť energetickej politiky a vytvorenie Jednotného energetického trhu kľúčovým bodom debaty v roku 2006. Naša závislosť na Rusku pokiaľ ide o dodávky zemného plynu, rast cien ropy, klimatické zmeny… to všetko by malo zvýšiť náš záujem o tieto kľúčové otázky. EÚ musí posilniť svoju bezpečnosť dodávok, znížiť emisie CO2, investovať a ovplyvňovať ceny a spotrebu.

Článok je reakciou na Zelenú knihu Komisie „Európska stratégia pre bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu“.


Plné znenie článku nájdete na tejto linke.