Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Jednotný trh EÚ, práva duševného vlastníctva:

Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita

prezentácia

Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu:

Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR

prezentácia