Od zdrojov ku kapitálu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Martin Krekáč, vedúci partner v spoločnosti Amrop Jenewein Group Slovensko, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Ľudské zdroje a vzdelávanie“. Za hlavné motto svojej prezentácie si určil „Od ľudských zdrojov k ľudskému kapitálu“. Podľa neho treba podporu nasmerovať práve do oblastí premieňajúcich ľudský potenciál, ktorý je na Slovensku veľký, na ľudský kapitál, ktorý zabezpečí vytváranie poznatkovo orientovanej ekonomiky.

Text jeho príspevku nájdete na tejto linke.