Odporúčania pre klimatickú politiku USA

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Štúdia identifikuje pätnásť konkrétnych krokov, ktorými môžu USA prispieť k efektívnejšiemu boju s klimatickými zmenami. Odporúčania spadajú pod niekoľko kľúčových sektorov:

  • investície do vedy a technologického výskumu
  • stanovenie povinných limitov emisií skleníkových plynov a využitie trhových nástrojov pre ich redukciu v rámci celého hospodárstva
  • stimulovanie inovácií v kľúčových hospodárskych sektoroch
  • posun energetického systému smerom k vyššej efektívnosti, zdrojom s nižším exhalátmi oxidov uhlíka, a využívaniu technológií na ich zachytávanie
  • začatie prispôsobovania sa nevyhnutným dopadom klimatických zmien
  • zapojenie USA do rokovaní o posilnení medzinárodných snáh o riešenie klimatických zmien

Správa však uzatvára, že problém úplne nevyrieši žiadna jednotlivá technológia či politika. Eileen Claussen, preizdentka Pew Center, povedala: „Niektorí veria, že odpoveď na výzvy klimatických zmien treba hľadať v podpore technológie. Podľa iných je jediným riešením obmedzovanie emisií. Potrebujeme obe.“


Plné znenie správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.