Odvetný zápas medzi Keynesom a Hayekom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Robert Skidelsky je členom britskej Snemovne lordov a zároveň emeritným profesorom politickej ekonómie na Warwick University.

Hayekova apoteóza prišla v 80. rokoch, kedy sa vtedajšia britská premiérka Margaret Thatcher uchýlila k citácii z jeho knihy Cesta do otroctva (1944), ktorá predstavovala klasický útok na centrálne plánovanie. V ekonómii však nikdy neexistujú konečné verdikty. Hayekova obrana trhového systému pred hrubou neefektivitou centrálneho plánovania si síce získavala stále väčší súhlas, ale na ministerstvách financií a v centrálnych bankách pretrvával Keynesov názor, že trhový systém si vyžaduje neustálu stabilizáciu.

Obe tradície ale zatienila chicagská škola „racionálnych očakávaní“, ktorá posledných 25 rokov dominuje ekonomike hlavného prúdu. Keďže ekonomickí aktéri údajne disponujú dokonalými informáciami o všetkých možných eventualitách, systémové krízy nemôžu nikdy nastať inak než ako výsledok nešťastných náhod a prekvapení, ktoré sú mimo dosahu ekonomickej teórie.

Globálny hospodársky kolaps v rokoch 2007-2008 ekonómiu „racionálnych očakávaní“ zdiskreditoval (hoci to jej veľkňazi doposiaľ neuznali) a opäť priviedol do posmrtného zápasu Keynesa s Hayekom. Otázky sa od veľkej hospodárskej krízy z 30. rokov, kedy sa ich spor začas, príliš nezmenili: Čo spôsobuje kolaps trhových ekonomík? Aká je správna reakcia na kolaps? Ako sa dá najlepšie predchádzať budúcim kolapsom?

Podľa Hayeka začiatkom 30. rokov a podľa Hayekových stúpencov dnes je „kríza“ výsledkom nadmerných investícií v pomere k ponuke úspor, ktorú umožnila prehnaná úverová expanzia. Banky požičiavajú za nižšie úrokové sadzby než aké by požadovali pôvodní sporitelia, čo činí všetky druhy investičných projektov dočasne ziskovými.

Pretože ale tieto investície neodrážajú skutočné preferencie budúcej spotreby oproti súčasnej zo strany ekonomických aktérov, nie sú k dispozícii úspory nevyhnutné k ich zavŕšeniu. Tie je možné nejakú dobu zabezpečovať pomocou menových injekcií centrálnej banky. Účastníci trhu si však napokon uvedomia, že k dokončeniu všetkých investičných projektov nie je dostatok úspor. V tom okamihu sa boom pomaly premení v krach.

Úryvok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Celý text českom jazyku nájdete na tomto odkaze.