Perspektívy vývoja indickej ekonomiky v podmienkach globálnej krízy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Indická ekonomika vzhľadom na svoje zdravé ekonomické predpoklady vyniká spomedzi všetkých krajín, ktoré zasiahla kríza. Faktory ako vysoký domáci dopyt, veľké úspory z veľkej časti premenené na investície, nízka závislosť od zahraničného dopytu v sprievode s účinnými monetárnymi opatreniami vlády predpokladajú síce pomalšie, ale nadpriemerné ekonomické prírastky s výhľadom do najbližších rokov.

Napriek spomaleniu ekonomického rastu ekonomika Indie rastie nebývalými tempami. Globálne finančné a bezpečnostné hrozby primäli najväčšiu demokraciu k podniknutiu krokov na stimulovanie ekonomickej aktivity v krajine, ktorá je však na rozdiel od ostatných či rozvojových alebo rozvinutých ekonomík na pomerne lepšej úrovni. Ako dôkaz slúži analýza štruktúry hrubého domáceho produktu, ktorá je sprevádzaná interpretáciami vývoja ďalších makroekonomických ukazovateľov. Vďaka zdravým makroekonomickým základom krajiny, ktoré boli sprevádzané stimulačnými balíkmi, snaha indickej vlády zvýšiť blahobyt svojich občanov a krajiny ako celku je v strednodobom horizonte veľmi pravdepodobná a realizovateľná. 


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.