Plač nad emisiami

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Európska únia rozdelila na roky 2005 až 2007 členským štátom a následne podnikom viac emisných kvót, ako ich dokážu využiť. Taká je realita na začiatku tohto roku. Napriek tomu priemyselníci každoročne lamentujú, že ich majú málo.

V roku 2005 sa u nás z pridelených emisií, ktorých máme menej ako sme žiadali, nevyužilo asi päť miliónov ton, čo je zhruba šestina pridelenej kvóty. Podobná bilancia bude pravdepodobne aj za rok 2006, hoci oficiálne výsledky spoznáme asi o dva mesiace.

Európska komisia nám potvrdila, že v období 2008 – 2012 môžeme namiesto 41,3 milióna ton oxidov uhlíka vypustiť do vzduchu len 30,9 milióna ton.
Argumenty Slovenska, ktoré sa proti tomu vzbúrilo, sú jasné, ale nedôveryhodné. Niekedy sa zdajú až účelové, čím pred Bruselom nepochodíme.

Odstavujeme jadrovú elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach. V podstate na príkaz Európskej komisie. Ak by sme ju neposlúchli, asi by sme dnes problém s emisiami nemali. Neboli by sme totiž súčasťou spoločenstva. Jej výpadok bude treba nahradiť. Vraj dovozom elektriny zo zahraničia.

A tak sa analyzujú možnosti, či je na to prenosová sústava dosť disponovaná a koľko zaplatia domácnosti za kilowatthodinu vyrobenú v cudzine. Teraz, keď sú témou dňa emisné kvóty, argumentuje sa nahradením energetického výpadku novými tepelnými elektrárňami. A práve na ne vraj budeme potrebovať kvóty oxidov uhlíka, ktoré nám chce Brusel vziať. Prečo sa teda zdajú naše argumenty účelové? Lebo vlastne ani nevieme, ako, kedy a čím chýbajúcu atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nahradíme.

Priemysel by mal za emisie lobovať rozumnejšie. Nie nepravdivými údajmi. Ak jeho zástupcovia argumentujú cenou 24 eur za jednu tonu emisií, znížením kvóty v rokoch 2005 až 2007 o päť miliónov ton, čo vraj predstavuje stratu podnikovej sféry až 15 miliárd korún, nemajú pravdu. Za emisie sa totiž už dávno neplatí 24 eur. Súčasná cena je 3,5 eura a čaká sa ďalší pokles. Nie je však vylúčené, že o dva-tri roky znova taká bude. Tragikomické však je, že ani pri takej nízkej cene nemajú naše firmy o nákup emisií záujem.

Slovensko vypúšťa o 28 percent menej emisií do ovzdušia, ako predpisuje Kjótsky protokol. To by si zasa mal všimnúť Brusel. A netlačiť na tie štáty, ktoré majú čisté svedomie, ale na tie, o ktorých svedomí sa dá pri znečisťovaní planéty pochybovať.

Teda na Čínu, USA, Indiu a ďalšie. Aby tam kvôli extrémnej zime neumierali ľudia, nezdochýnal dobytok, vietor neodnášal drevené domy… Lebo aj to je pravdepodobne dôsledok emisií a klimatických zmien.


HNonline: Plač nad emisiami (SK)