Podiel viny EÚ na bankovej kríze

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autorom komentáru je John Gerard Bruton, írsky premiér v rokoch 1994 – 1997. Pôsobil tiež ako minister financií a priemyslu a obchodu a v období 2004 – 2009 bol veľvyslancom EÚ v USA.

„Ľudia v Írsku s napätím očakávajú výsledky záťažových testov svojich bánk, ktoré sa zverejnia vo štvrtok. Záťažové testy sú odhady, odhady toho, aké aktíva budú mať v budúcnosti cenu.

Odhady môžu byť postavené buď na veľmi pesimistických alebo veľmi optimistických domnienkach o budúcom ekonomickom vývoji.

V niektorých kruhoch panuje viera, že uskutočnenie záťažových testov zo strany EÚ vygeneruje dôveru v banky založenú na istote. Avšak mali by sme byť opatrní. Istota o budúcnosti je logicky a filozoficky nemožná. Celé bankovníctvo, kdekoľvek a kedykoľvek, je záležitosťou dôvery a nie istoty. Ak sú domnienky výnimočne pesimistické, môžu sa vyplniť. Vo fáze poklesu sa treba vyhnúť dôrazu na ekonomický cyklus, rovnako ako sa v stúpajúcej fáze krivky treba nakláňať proti vetru!

V prípade Írska, je, nanešťastie, s kreditom bánk prepletený aj kredit samotného štátu. Zvýšenie kreditu bánk na úkor zníženia kreditu krajiny by nič nevyriešilo. Na riešení tejto otázky pracuje novozvolená írska vláda so svojimi partnermi z EÚ.

Som si istý, že tí, čo v Únii rozhodujú, sú si teraz plne vedomí, že problém írskych bánk ovplyvnila požiadavka voľného pohybu kapitálu v rámci Európy od roku 1990, a ním vytvorená hlboká vzájomná závislosť, so svojimi dobrými i zlými aspektami.

V určitom zmysle je problém írskych bánk manifestom širšieho problému európskych bánk, ktorý vyrástol v kontexte menovej únie. Ako to vyjadril predseda [Komisie] Barroso, mali sme menovú úniu bez adekvátnej hospodárskej únie.“

Celý komentár Johna Brutona v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.