Politická odpoveď na finančnú krízu: Nekomplikovať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Predstavitelia podnikateľskej sféry tvrdia, že „fundamentálna zmena“ regulačnej architektúry nie je potrebná, pretože bankovníctvo podlieha opatrnej regulácii. Taktiež odporúčajú, aby sa nesprísňovala regulácia mimo bankový systém.

Analýza obhajuje zrušenie pravidiel Bazilej II o kapitálových požiadavkách, ktoré by mali podľa nich nahradiť tzv. flat capital requirements (jednotné kapitálové požiadavky) kalkulované s odkazom na celkové aktíva.

Autori obviňujú zo súčasnej zlej hospodárskej situácie „nestabilné makroekonomické politiky“ vlád a centrálnych bánk v „hlavných hospodárskych a menových oblastiach vo svete“. Kritizujú najmä eurozónu pre nedostatočný „arzenál nástrojov krízového manažmentu“ pre prípad boja proti hospodárskemu úpadku.

Vyzvali k vytvoreniu Európskeho fondu, ktorý by emitoval európske dlhopisy, čím by európske inštitúcie získali fiškálnu energiu na zvrátenie recesie. Okrem toho chcú „nové menové vyrovnania“ na svetovej úrovni, ktoré umožnia úpravu „nezrovnalostí v externých platbách“.

Toto si bude podľa autorov vyžadovať, aby vo svetových inštitúciách boli na popredných miestach zástupcovia rozvojových krajín. Okrem toho chcú zjednodušenie regulačnej štruktúry, ktorá by sa nemala zameriavať len na tvorbu pravidiel, ale aj ich implementáciu.


Viac informácií o knižnej publikácii nájdete na tejto linke