Pôžička a modlitba

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nuriel Roubini a Stephen Mihn spoločne napísali knihu Crisis Economics (Krízová ekonomika) s podtitulom Rýchlokurz o budúcnosti finančníctva. 

Grécko je zjavne insolventné. I s drakonickým balíčkom úspor, v rozsahu dosahujúcom 10 % HDP by jeho verejný dlh stúpol na 160 % HDP. Portugalsko, kde rast už desať rokov stagnuje, sa pozerá na vykoľajenie svojho spomaleného fiškálneho vlaku, ktoré vyústi k insolvencii verejného sektora. V Írsku a Španielsku nakoniec k suverénnej insolvencii povedie transfer obrích strát bankovej sústavy do bilancie vlády – ešte na vrch už aj tak eskalujúceho verejného dlhu.

Oficiálnym prístupom, plánom A, je predstierať, že tieto ekonomiky nesužujú problémy s platobnou schopnosťou, ale likviditná tieseň a že poskytnutie záchranných pôžičiek – spoločne s fiškálnou sporovlivosťou a štrukturálnymi reformami – dokáže obnoviť udržateľnosť dlhu a prístup na trhy. Tento prístup podľa hesla „pomoc a pretvárka“ či „pôžička a modlitba“ nutne zlyhá, pretože väčšina možností, ktoré zadlžené krajiny v minulosti využívali, aby sa zo zadlženosti vysekali, bohužiaľ, nie je schodná.

Napríklad staré dobré riešenie spočívajúce v tlačení peňazí a v uniknutí dlhu v podobe inflácie je pre PIIGS nedostupné, pretože sú zovreté v kazajke eurozóny. Jediná inštitúcia, ktorá môže tlačiarensky lis rozhýbať – Európska centrálna banka – sa k monetarizácii fiškálnych deficitov nikdy neuchýli.

Očakávať sa nedá ani svižný rast HDP, ktorý by tieto krajiny zachránil. Dlhové zaťaženie PIIGS je také vysoké, že energická ekonomická výkonnosť je takmer nemožná. Navyše ak by už ktorákoľvek z týchto krajín zaznamenala akýkoľvek hospodársky rast, bude závislý od uskutočnenia politiky nepopulárnych reforiem, ktoré sa prejavia až dlhodobo – a za cenu ešte väčšej krátkodobej bolesti.


Skrátený príspevok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho plné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze.