Prečo Európa potrebuje automatické zostrihy?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk


Hans-Werner Sinn vyučuje ekonómiu a verejné financie na univerzite v Mníchove, predsedá inštitútu Ifo.


Zástupcovia zadlžených krajín a krajín, ktorých banky sú ako veritelia v silnom ohrození tvrdia, že zostrihy by destabilizovali európsku finančnú sústavu a vyvolali efekt šíriacej sa nákazy porovnateľný s krízou po páde Lehman Brothers. Európska ekonomická poradná skupina pri CESifo, skupina ekonómov zo siedmych európskych štátov, však vo svojej poslednej správe, aktuálne vydanej v Bruseli, tento názor odmietla.

Skupina tvrdí, že k lehmanovskej kríze dôjsť nemôže z takého prostého dôvodu, že k nej už došlo. V októbri roku 2008, mesiac po páde Lehmanovcov, sa krajiny G8 dohodli, že zachránia všetky systémovo významné banky, a súčasne boli po celom svete vytvorené záchranné mechanizmy až do výšky 4,9 miliardy eur – a sú dodnes vo veľkej miere nedotknuté. Keby sa snáď niektorá z týchto bánk dostala do problémov pre nesplácaný suverénny dlh, potrebné záchranné prostriedky by boli okamžite po ruke. Ďalšie zrútenie medzibankového trhu je teda veľmi nepravdepodobné.

Správa skupiny ekonómov miesto toho zdôrazňuje skutočné riziko ohrozujúce Európu: návrat k uvoľneniu rozpočtových mantinelov – súkromných i verejných – a nadmernému úverovaniu, ktoré prehrialo jej južný a západný okraj a spôsobilo vznik destabilizačných obchodných nevyvážeností. Zostrihy by toto riziko zmiernili, alebo by viedli k užšiemu naviazaniu rozpätia úrokových sadzieb v každej krajine na jej úverovú schopnosť – čo je základný nástroj, ktorým si trhy od dlžníkov vynucujú disciplínu.

Správa pripúšťa, že pomoc bez zostrihov by bola užitočná len za rýdzo likviditnej krízy prameniacej z dysfunkčných trhov. V prípade krízy solventnosti sú však zostrihy nevyhnutné pre stabilitu samotnej európskej finančnej sústavy. Tvorí totiž kľúčovú súčasť detailného návrhu záchranného mechanizmu, ktorý skupina predkladá a ktorý by mohol slúžiť ako podrobný plán pre európsku sústavu finančného riadenia (pozri http://www.cesifo-group.de/DocDL/eeag_report_chap2_2011.pdf).


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze