Prečo ženy nemajú z medzinárodného obchodu rovnaký osoh ako muži?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmström. [EPA-EFE/Georges Boulougouris]

Ursula von der Leyen je prvou ženou na čele Európskej komisie. Zároveň dokázala vytvoriť prvý rodovo vyvážený tím Európskej komisie. Ženy sú späť v európskej agende, píše Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström je v súčasnej Európskej komisii komisárkou pre obchod. Predošlej Komisii zastávala funkciu komisárky pre vnútorné záležitosti.

Je to veľký krok vpred, ale nemôžeme sa pri ňom zastaviť. Každý vedúci predstaviteľ EÚ musí stále rozmýšľať nad tým, čo môže urobiť, aby pokračoval v tomto pokroku.

Je všeobecne známe, že medzinárodný obchod prináša prosperitu. Rovnako je známe, že zisky z obchodu nemusia byť vždy rovnomerne rozložené.

V posledných rokoch EÚ uzavrela dohody s niektorými z najväčších svetových ekonomík. Od roku 2014 vstúpili do platnosti dohody s 15 krajinami vrátane Japonska, Kanady a mnohých ďalších. Európske firmy a ich pracovníci profitujú z toho, že sú súčasťou najväčšej obchodnej siete na svete.

Napriek tomu sa zdá, že niektorí z toho profitujú viac ako iní.

Rodovo podmienené násilie je pre novú Komisiu témou

Rodovo vyvážená Európska komisia bude okrem iného riešiť Istanbulský dohovor a Európsku rodovú stratégiu.

Náš výskum hovorí, že 36 miliónov pracovných miest v Európe súvisí s exportom. Z týchto 36 miliónov len 37 percent tvoria ženy. Prečo?

Európske štúdie odhalili, že pracovné miesta spojené s exportom zvyčajne platia mužom v priemere o 17 percent viac. U žien však táto „prémia za vývozné mzdy“ tvorí len 13 percent. Ženy sú v obchodnej sfére platené menej ako muži. Prečo?

„Vyzbrojená“ týmito dátami dnes usporiadam druhú medzinárodnú konferenciu EÚ ohľadom obchodu a pohlavia s názvom „Obchod pre ňu“. Budeme sa zaoberať týmito otázkami, spájať medzinárodných expertov, vlády, podnikateľov a mimovládne organizácie, aby prediskutovali, prečo ženy z medzinárodného obchodu nemajú rovnaký úžitok ako muži a čo môžeme urobiť, aby sme tento problém vyriešili.

Táto otázka zjavne prekračuje aj hranice EÚ: ženy v rozvojových krajinách čelia aj iným výzvam ako ženy v Európe. Naša práca preto musí mať globálnu perspektívu. Z toho dôvodu sme pozvali účastníkov z celého sveta.

Pokiaľ ide o posilnenie postavenia žien v ekonomike, existuje silné racionálne odôvodnenie: podľa správy vydanej spoločnosťou McKinsey by to do roku 2025 mohlo pridať až 28 biliónov dolárov do svetového HDP. Umožnenie prístupu žien k veciam, ktoré potrebujú k podnikaniu – pôda, kapitál, príležitosti – by zvýšilo ekonomický rast.

Taktiež podľa OECD a ďalších odborníkov majú ženy väčšiu tendenciu investovať späť do svojich komunít – napríklad do výživy a vzdelávania svojich detí.

Od poslednej konferencie v roku 2017 sme nazaháľali. EÚ vytvorila základy toho, ako by mohla vyzerať progresívna obchodná a rodová politika. Primárnou prioritou bolo získanie relevantných údajov. Popri vyššie uvedených číslach dnes predstavíme aj novú správu od našich partnerov z Medzinárodného obchodného centra (ITC).

Únia má obchodnú dohodu s Vietnamom, odstráni 99 percent ciel

Pre Úniu sa otvára trh služieb a verejného obstarávania, Vietnam očakáva vďaka nej rast HDP až o 15 percent.

V správe od ITC sa okrem iného uvádza, že ženy pravdepodobnejšie pracujú v menších spoločnostiach ako muži. Menšie spoločnosti potrebujú viac pomoci pre vstup na zahraničný trh, pretože často nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli komplikované papierovanie.

Naša nedávna dohoda s Japonskom túto administratívu značne zjednodušila a obsahuje celú časť venovanú pomoci malým a stredným spoločnostiam čo najlepšiu to využiť. Do všetkých našich  obchodných dohôd teraz začleňujeme kapitoly o malých a stredných podnikoch.

Okrem toho sa teraz zaoberáme pohlavím aj vo všetkých hodnoteniach vplyvu, ktoré vykonáme a do našich bilaterálnych dohôd zahŕňame aj záväzky v oblasti rodovej rovnosti.

Na medzinárodnej úrovni sme podpísali Deklaráciu o obchode a ekonomickom posilnení postavenia žien vo Svetovej obchodnej organizácii. Dokopy 121 členov sa zaviazalo spraviť všetko, čo bude potrebné, aby zvýšila účasť žien v obchode.

Toto je dobrý začiatok, musí sa však spraviť ešte viac.

Nie sme takí naivní, aby sme si mysleli, že na našej konferencii nájdeme odpovede na všetky otázky. Medzinárodný obchod je len jedna časť väčšej hádanky. V budúcnosti sa musíme zamerať na celý rad faktorov vrátane vzdelania, prístupu k financiám a sociálneho postoja k ženám a mnohým ďalším.

Prečo mnohí z nás žiadali rodovo vyváženú Komisiu? Nebolo to len tak. Požadovali sme to, pretože ženy tvoria polovicu našej populácie a existuje tak veľa talentu a potenciálu, ktorý je premrhaný alebo ignorovaný.

Ak vypočutia budúcich komisárov a komisárok dopadnú dobre, bude mať nová predsedníčka k dispozícii 12 talentovaných komisárok. Vďaka tomu bude Komisia reprezentatívnejšia pre širšiu spoločnosť a som pevne presvedčená, že to povedie k lepším rozhodnutiam, čo je dobré pre nás všetkých.

Von der Leyen predstavila svoj tím. Šefčovič sa vracia k známemu portfóliu

Maroš Šefčovič bude v rámci novej Komisie spravovať oblasť medziinštitucionálnych vzťahov a prognózovania. Novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen oficiálne predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie. 

Rovnaký princíp platí pre globálnu ekonomiku. Nie sú to len ženy, ktoré strácajú na tom, že sú opomínané. My všetci na tom strácame. Medzinárodný obchod môže a musí byť súčasťou riešenia.