Prekvapivá húževnatosť novej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Anders Åslund je jeden z popredných členov Peterson Institute for International Economics. Jeho najnovšou knihou je Ruská súvaha, ktorú napísal spolu s Andrewom Kuchinsom.

A potom nič. Všetkým týmto krajinám sa vracia dobré finančné zdravie a hospodársky rast bez výraznejších porúch. Ani jedna z nich nezmenila režim menového kurzu. Stará Európa by sa z nevýslovného úspechu novej Európy mala poučiť.

Príčinou východoeurópskej finančnej krízy bol bežný cyklus vzostup- prepad. Východoeurópske politiky prilákali vplyvom uvoľnenej globálnej politiky a priaznivých obchodných podmienok rozsiahle medzinárodné kapitálové toky. Nakoniec už krátkodobých bankových pôžičiek bolo príliš a využívali sa k financovaniu rozhadzovačných investícií do nehnuteľností a spotreby, a uchytila sa inflácia.

Deficity bežného účtu navýšili podstatný zahraničný dlh súkromného sektoru, pričom verejné financie boli všade okrem socialistami vedeného Maďarska v poriadku. Táto kríza úspechu a prehriatia pripomínala východnú Áziu v rokoch 1997-1998.

Východoázijské štáty, rovnako ako Rusko v roku 1998 a Argentína v roku 2001, sa z krízy dostali devalváciou. Poprední americkí ekonómovia, vrátane Paula Krugmana, Kennetha Rogoffa a Nouriela Roubiniho svorne tvrdili, že Lotyšsko, Estónsko a Litva musia tiež devalvovať. Ani jedna z krajín tak nespravila a napriek tomu sa z krízy dostali.

Pobaltské štáty mali mnoho dôvodov nedevalvovať. Ich cieľom je prijať čo najskôr euro, čo by devalvácia skomplikovala. Keďže ich malé a otvorené ekonomiky boli už silno „euroizované“, presakovanie vyšších zahraničných cien do inflácie by bolo po akejkoľvek devalvácii nesmierne, čo by zároveň rozvrátilo ich bankové sústavy, ktoré sú inak v adekvátne dobrom zdravotnom stave.

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tejto linke.