Previazanosť investícií do ICT a hospodárskeho rastu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Robert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Informačná spoločnosť“. Upozornil, že informačné a komunikačné technológie nezabezpečia automaticky ekonomický rast, no pre budovanie poznatkovo orientovanej ekonomiky sú kľúčovo dôležité.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke (v anglickom jazyku).