Priame zahraničné investície a efekty spillovers

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento špecifický efekt priamych zahraničných investícií sa označuje pojmom „spillover“ a predstavuje ich ekonomickú externalitu, teda úžitok pre ekonomiku, ktorý sa realizuje nad rámec priamych efektov vyjadrených v trhových transakciách. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že takýto prínos priamych zahraničných investícií bude v konečnom dôsledku vyšší, ako rozsah podpory zahraničnej investície zo strany vlád jednotlivých krajín a taktiež vyšší, ako prínosy, ktoré by dosiahli domáci investori s pomocou vládnej podpory, dosahujúcej rozsah investičného stimulu.

Je však tento predpoklad správny? A možno ho uplatniť aj v podmienkach slovenskej ekonomiky? Odpovede na tieto otázky hľadá aj nasledujúca analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.