Príčinou prepadu stredoeurópskych mien je absencia domáceho kapitálu a zlá štruktúra zahraničného obchodu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Napriek tomu, že od jesene 2008 svetovú tlač zaplavujú články a analýzy zdrvujúceho dopadu krízy na západné štáty a ich finančný sektor, kríza tvrdo zasiahla aj stredoeurópske ekonomiky a odhalila mnohé ich slabiny. Predovšetkým ich závislosť na vývoze priemyselnej produkcie závislej na drahom importe a v neposlednom rade štruktúra ich finančných trhov.Stredoeurópsky finančný trh je z viac ako 70 % ovládaný úzkou skupinou západoeurópskych bánk.  Do regiónu ich prilákala sľubná perspektíva rastu. Ako prvé sa o peňažné a finančné trhy v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) začali zaujímať rakúske banky a koncom 90. rokov ich nasledovali ďalšie zahraničné bankové domy. Húfne tu otvárali svoje pobočky a lacno skupovali podiely vo veľkých domácich bankách, až takmer úplne ovládli trh v regióne.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.