Príprava slovenského plánu obnovy nebola dialógom, ale bitkou o peniaze

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Europoslanec Martin Hojsík. [TASR/Jaroslav Novák]

Slovenský plán obnovy nie je prepadák, ale nie je ani taký dobrý, ako mohol byť. Jeho príprava neprebehla ako celospoločenský dialóg. Skôr sme videli politickú bitku o peniaze, píše europoslanec MARTIN HOJSÍK.

Martin Hojsík je poslancom Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko. V europarlamente je členom skupiny Renew Europe a členom výboru pre životné prostredie.

Už len pár dní zostáva do termínu odovzdania národných plánov obnovy Európskej komisii. Prax z viacerých európskych krajín pri procese prípravy svojich plánov obnovy ukázala jeden vážny problém.

Príliš mnohí vládni politici zjavne nemajú veľmi v láske zapojenie verejnosti a stakeholderov do svojej práce. Najmä keď ide o peniaze. Veľké peniaze. A to je problém.

Keď sa tvorili pravidlá písania plánov obnovy, s kolegyňami a kolegami vo frakcii Renew Europe sme trvali na tom, aby národné vlády pri príprave plánov konzultovali organizácie občianskej spoločnosti, napríklad mládežnícke organizácie, podnikateľov, odbory, ale aj samosprávy. Už vtedy sme verili – a stále veríme -, že na ich názoroch záleží. Iba s ich pomocou sa dajú pripraviť skutočné dobré projekty a pre ľudí orientované reformy.

Podarilo sa a do pravidiel sa naše požiadavky dostali. Doslova sa v nich píše, že národné plány by mali obsahovať „súhrn konzultačných procesov vedených v súlade s národným právnym rámcom, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a ďalších príslušných zainteresovaných strán.“

Ale poznáte to, papier znesie veľa. A to politici, predovšetkým z východnej časti Únie, veľmi dobre vedia.

Správy a sťažnosti z mnohých krajín ukázali na prax, kde vládnuci politici z procesu kompletne vynechali verejnosť. Známejším príkladom je Maďarsko, kde vládnuci Fidesz ukážkovo upustil od myšlienky konzultovať plán. Vieme o tom vďaka aktívnemu primátorovi Budapešti a mojim maďarským kolegyniam z hnutia Momentum.

Pripomienkové konanie ukázalo nespokojnosť verejnosti s prípravou plánu obnovy

Odborná verejnosť kritizuje vládu za nedostatočnú diskusiu ohľadom prípravy Národného plánu obnovy a odolnosti. Podľa ministerstva financií je slovenský reformný dokument v zahraničí vnímaný ako ukážkový. 

Ako je na tom Slovensko? Dovolím si povedať, že tiež nedobre. Mesiace pred začiatkom celého procesu som upozorňoval vládnu koalíciu na to, aby prizvala do procesu jednak politických oponentov a demokratickú opozíciu, ale aj občiansku spoločnosť, či samosprávy. Veď to predsa dáva zmysel. Ideme riešiť ich problémy, tak ich predsa musíme prizvať ku stolu.

Príprava slovenského plánu však neprebehla ako celospoločenský dialóg, boli sme skôr svedkami politickej bitky o kontrolu nad peniazmi medzi vládnymi stranami a rezortmi, ktoré kontrolujú. Aj o medzirezortnom pripomienkovom konaní sa žiaľ dá povedať, že malo skôr znaky formalizmu, ale hlavne prebehlo na konci procesu. Participácia pritom mala byť na jeho začiatku. Pripomeňme si aj verejné záväzky vtedy premiéra Matoviča pred letom 2020 o diskusiách. Ostalo to pri statusoch na sociálnej sieti.

Základom úspechu je jasné a záväzné partnerstvo

Veľmi chcem veriť, že pri realizácii plánu obnovy to bude inak. Tu predsa nejde o guličky, plán obnovy je šancou posunúť Slovensko o míľové kroky dopredu a pomôcť mu stať sa zelenou, modernou a sociálne spravodlivou krajinou, v ktorej sa nebudeme báť o budúcnosť svojich detí. Nech to znie akokoľvek pateticky.

Základom musí byť jasné a záväzné partnerstvo. S firmami a biznisom, odborárskymi zväzmi, občianskou spoločnosťou a samozrejme samosprávami. Musí prestať rozdeľovať peniaze „podľa výsledku volieb” a skutočne pristúpiť k tomu, aby zaangažovala – celú spoločnosť v celej jej farebnosti a šírke. Vtedy budeme môcť pomýšľať na úspech. Statusy na sociálnych sieťach, ukazovanie počtov článkov v médiách, ale ani PR konferencie prezentované ako verejné konzultácie naozaj nestačia.

Slovenský plán obnovy, ktorý naša vláda schváli 28. apríla nie je úplný „fail”. Ale nie je ani zďaleka taký dobrý, ako by mohol byť. Ani zďaleka. Za mimoriadne peniaze budeme robiť niečo, čo sme mali robiť za štandardných podmienok aj bez nich. Chýba mu dostatočná ambícia a prelomová vízia. Nie je to plán do klimaticky a digitálne prelomových časov a to je veľká strata. Ale nie je ani krokom späť. O tom, či sa ho podarí naplniť, alebo ideálne prekonať rozhodne, nakoľko vážne ho bude vláda brať ako partnerský projekt.

Ja s mojimi kolegyňami a kolegami z Renew Europe budeme ďalej dohliadať a tlačiť na to, aby sa tak stalo. Nielen na Slovensku, ale všade Únii.