Reforma rozpočtu EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Problémy verejných financií sú predovšetkým problémami jednotlivých národných vlád, ktoré sa podieľajú na tvorbe zdrojov rozpočtu EÚ a je možné predpokladať, že sa budú snažiť šetriť výdavky v čo najväčšej miere, vrátane výdavkov na príspevky do spoločného rozpočtu. Jednotlivé vlády členských krajín Európskej únie budú nútené znížiť svoje výdavky a Európska únia samotná bude musieť zvážiť kompozíciu svojich výdavkov. Problémom nebule len otázka výdavkov na poľnohospodársku politiku a presunov zdrojov na financovanie inovácií, energetiky a riešenie problémov klimatických zmien, resp. riešenie otázky výhody pri platbách do spoločnej európskej pokladnice pre Veľkú Britániu. Vlády a aj občania členských krajín Európskej únie budú stále viac požadovať protihodnotu za svoje príspevky do rozpočtu EÚ. Bude nevyhnutné stanoviť priority Európy v súčasných podmienkach pomalého oživovania ekonomík v období, keď Európska únia začína ďalšiu fázu svojej evolúcie s ústavou, zvoleným prezidentom i ministerkou zahraničných vecí. Bolo by naivné domnievať sa, že toto je koniec evolúcie Európskej únie. Je možné predpokladať, že tento proces bude vyžadovať ďalšie financovanie,“ píše v príhovore garantka sekcie Marta Orviská, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 


Zborník z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009 vydal ÚV SR, MZV SR a FPMV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dostupný je v tlačenej verzii. Viac informácií na tomto odkaze