Sila oceánov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa autora existuje stále silnejší konsenzus o tom, v akej miere dokážu v krátkodobom meradle prispieť k energetickému mixu obnoviteľné zdroje. Myslí si však, že je zatiaľ podceňovaná úloha oceánov.

Približne dve tretiny zeme pokrývajú oceány a moria. Táto obrovská plocha zachytáva prirodzene veľké množstvo solárnej energie, čo zas spôsobuje teplotný rozdiel medzi povrchom a dnom oceánov. Ten môže byť využitý viacerými spôsobmi na výrobu elektrickej energie.

Miestne rozdiely v dĺžke a intenzite slnečného žiarenia spôsobujú geografické rozdiely teploty. To poháňa oceánske prúdy a pohyby vzduchu. Využiť ich možno morskými vodnými a veternými elektrárňami. Vietor tiež vytvára vlnenie, ktoré môže byť využité na výrobu elektrickej energie. A nakoniec, gravitačná sila Mesiaca spôsobuje príliv a odliv, ktorý zas môže byť využitý v prílivových elektrárňach.

Autor upozorňuje, že spoločný potenciál týchto systémov výroby energie v nasledujúcich desaťročiach nie je doteraz známy.