Slovensko a euro: Otázky a odpovede

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ľudia kladú v súvislosti so zavedením eura na Slovensku napríklad tieto otázky:

  • Je Slovensko pripravené na prijatie eura vo všetkých sférach, či už v obchode, ekonomike, hospodárstve…? Kto bude hradiť všetky náklady súvisiace s prijatím eura? (Automaty, bankomaty, čipové karty v autobusoch, pokladne v obchodoch…)
  • Čo môžu podnikatelia urobiť so starou, ešte funkčnou registračnou pokladňou? 
  • Budú sa číselné hodnoty v daňových priznaniach za rok 2008 (s termínom priznania do 31. 3. 2009) udávať ešte v slovenských korunách alebo už v eurách? Ak v eurách, budú nové tlačivá daňových priznaní veľmi odlišné od súčasných?
  • Ako budú bankomaty vydávať peniaze posledné minúty pred polnocou a prvé minúty po jej uplynutí?
  • Čo stvárňuje € – znak eura? Predstavuje niečo, alebo je to len náhodný symbol? Akú činnosť bude vykonávať po vstupe do eurozóny Národná banka Slovenska (NBS), keď zanikne jej samostatná menová politika?
  • Koľko kusov papierových euro bankoviek je v súčasnosti v obehu? Aké množstvo základnej suroviny, teda dreva v metroch kubických, si vyžiadalo ich vydanie? Akým množstvom drevnej suroviny sa podieľali jednotlivé členské štáty? Koľko kusov sadeníc bolo použitých na obnovu vyťaženej drevnej hmoty?
  • Odkedy bude na stravných lístkoch uvádzaná hodnota v eurách? V akej mene budú stravné lístky poskytované zamestnancom v novembri a v decembri 2008, ktoré budú platné aj v roku 2009?
  • Po uplynutí doby platnosti budú naše koruny dané "do obehu" pre zberateľov, alebo budú "zničené"?

Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete na tejto linke