Sociálne štandardy v bilaterálnych a regionálnych investičných a obchodných dohodách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

FES, Partner

 

Napriek snahám Medzinárodnej organizácie práce nebol doteraz vytvorený žiaden životaschopný multilaterálny režim pracovných práv. So zabrzdením multilaterálneho procesu obchodných rokovaní – kulminujúcim v neúspechu Ministerskej konferencie v Cancúne v septembri 2003 – sa vlády rozvinutých krajín koncentrujú na bilaterálne či regionálne rokovania. Znamená to tiež, že je možné neúspech snáh o zahrnutie kľúčových pracovných práv do multilaterálnych dohôd na úrovni WTO kompenzovať postupným zavádzaním garancií pracovných práv do bilaterálnych a regionálnych dohôd?

Štúdia Friedrich Ebert Stiftung „Sociálne štandardy v bilaterálnych a regionálnych obchodých a investičných dohodách“ skúma tento vývoj a jeho následky pre možné politické o odborárske stratégie.

Plné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.