Sociálny systém v Európe a Spojených štátoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

OFCE

Európsky sociálny model a európsky štát blahobytu sú v kontexte internacionalizácie ekonomiky spochybňované. Situácie je výrazne iná v USA, kde kombinácia rýchleho ekonomického rastu, plnej zamestnanosti a zvyčajne menej vyvinutého sociálneho štátu znižuje ekonomickú a sociálnu záťaž internacionalizácie.


Plné znenie analýzy nájdete v PDF verzii v anglickom jazyku na tejto linke.