Spoľahlivosť klimatických modelov rastie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autorka vysvetľuje, že klimatické modely sú numerickým vyjadrením zmien v klimatickom systéme Zeme a používajú sa pri predpovediach, ako klíma zareaguje na aktivitu vyvolanú človekom, akými sú napríklad emisie skleníkových plynov.

Výskum naznačil, že výstupy klimatických modelov závisia viac na zadaných údajoch, ako na počítačovom vybavení.

Jeden takýto klimatický model climateprediction.net využíva zapojenie širokej verejnosti, keď pracuje na osobnom počítači užívateľov, ktorí ho majú nainštalovaní, v stave, keď sú nečinní. Na základe jeho výsledkov by sa mala priemerná teplota na Zemi v prípade, ak sa nepodniknú žiadne drastické opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, do polovice 21. storočia zvýšiť o 11 stupňov.

Najnovšie výsledky dokumentujú, že používanie „rozdeleného“ klimatického modelu je oveľa spoľahlivejšie, ako sa pôvodne predpokladalo a otvára pre výskumníkov nové možnosti.

Výsledky taktiež poukázali na dôležitosť špecifických aspektov modelov pri ich citlivosti na CO2. Autorka tvrdí, že v budúcnosti bude možné dosiahnuť zdokonalenie modelov pri predpovedaní dopadu CO2 na klímu.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.