Štvrťročná hospodárska správa Svetovej banky – EÚ8

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

svetová banka, world bank, wb, sb

 

Podľa Štvrťročnej hospodárskej správy Svetovej banky bol ekonomický vývoj krajín EÚ8 (osem nových členských krajín EÚ strednej Európy a pobaltský región ― Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko) v roku 2005 do veľkej miery priaznivý, napriek menej priaznivému vonkajšiemu prostrediu a spomaleniu reforiem súvisiacemu s nedávnymi alebo blížiacimi sa voľbami vo višegrádskych krajinách.

„Rast sa v krajinách EU8 naďalej zvyšuje, napriek vysokým cenám ropy, pomalému zotavovaniu v západnej Európe a domácej politickej neistote súvisiacej s voľbami. Avšak pomalé napredovanie fiškálnej konsolidácie vo višegrádskych krajinách a inflačné tlaky v Pobaltí vytvárajú neistú pôdu pre prijatie eura“, povedal Thomas Laursen, hlavný ekonóm Svetovej banky a hlavný autor správy.

Všetky krajiny EU8 zaznamenali významný rast produkcie v treťom štvrťroku roku 2005 a vyhliadky sú naďalej pozitívne aj na nasledujúci rok. Silné hospodárske aktivity pomaly znižujú nezamestnanosť vo väčšine krajín. Pokračujúci rýchly rast vývozu je spojený s rovnako dynamickým dovozom a deficity bežného účtu tak zostávajú do veľkej miery nezmenené.

Fiškálna výkonnosť bola v roku 2005 vo višegrádskych krajinách silná (okrem Maďarska) a vyvíjala sa na pozadí výrazného rastu a zvyšujúcich sa príjmov. Napriek tomu sa v roku 2006 nepredpokladá žiadna ďalšia konsolidácia (Česká republika môže dokonca zaznamenať klesajúcu tendenciu). Pobaltské krajiny poľavili vo fiškálnej politike napriek pretrvávajúcemu rastu ekonomiky. To ešte podporilo zvyšujúci sa domáci dopyt a spolu s vysokými cenami ropy a štrukturálnymi faktormi komplikuje koordináciu inflácie (najmä v Lotyšsku).

Zatiaľ čo Slovinsko vyzerá byť pripravené na prijatie eura od januára 2007, v prípade Estónska a Litvy sa však tento dátum ešte môže oddialiť kvôli prísnej interpretácii maastrichtských inflačných kritérií. Jednoročný odklad pre Lotyšsko možno tiež nebude postačujúci. Slovensko vstúpilo do ERM2 v novembri, čo je skorší dátum ako sa očakávalo a bolo za to odmenené zvýšením úverových ratingov na najvyššiu pozíciu medzi ostatnými krajinami. Plánuje zaviesť euro od januára 2009 (a možno bude pripravené už roku 2008), ale hrozí mu tiež kumulácia inflačných tlakov. Ostatné višegrádske krajiny pravdepodobne nezavedú euro skôr ako v roku 2010 (aj keď Poľsko už teraz vyzerá, že splnilo všetky požadované podmienky okrem výmenného kurzu).

Štrukturálne reformy sa do veľkej miery zredukovali na pokračujúce snahy v oblasti privatizácie, zatiaľ čo diskusie o ďalších daňových reformách sú stredobodom pozornosti v mnohých krajinách (vrátane Estónska, Poľska a Slovinska). V Poľsku vláda odmieta plánovanú fúziu dvoch bánk so zahraničnou investíciou kvôli obavám z prepúšťania zamestnancov, ako aj obavám z konkurencie voči hlavnej štátnej banke.


Celý text správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke