Taliansky paradox

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Neposlednou z veľkých výziev, ktorým v súčasnosti čelí vláda Romana Prodiho, je obnovenie konkurencieschopnosti talianskej ekonomiky, ktorá sa v súčasnosti nachádza na významnej križovatke. Jeden smer by Taliansko mohol navrátiť späť na cestu rozumného rastu po rokoch stagnácie, druhý by bol menej bolestivý, no znamenal by, že Taliani by súhlasili s pomalým, no nevyhnutným ekonomickým úpadkom.

Hospodárske problémy Talianska sú omnoho vážnejšie, než problémy ostatných veľkých európskych krajín ako Francúzsko a Nemecko. O príčinách sa už dlho diskutuje, dajú sa rozdeliť do dvoch hlavných kategórií. Prvou je zraniteľná priemyselná štruktúra Talianska, ktorá sa príliš spolieha na veľmi malé podniky a stredne alebo málo technické odvetvia, ktoré sú čoraz viac ohrozené konkurenciou rozvíjajúcich sa krajín, najmä Číny.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený v čísle 3/2006 nezávislého mesačníka o európskej politike Europe´s World v júni 2006.