Transparency International: ECB potrebuje väčší dohľad

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ECB

Budova Európskej centrálnej banky vo Frankfurte, zdroj: TASR

Úlohou Európskej centrálnej banky už nie je len udržiavať stabilné ceny, ale robiť aj politické rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celú eurozónu. ECB preto potrebuje väčší dohľad a prísnejšie pravidlá transparentnosti.

Najnovšia štúdia Transparency International upozorňuje najmä na rolu ECB pri riešení Gréckej krízy ako aj pri súčasnej rekapitalizácii taliankskych bánk a ponúka niekoľko odporúčaní, ako zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť centrálnej banky.

Výzva banke aj štátom

„Zatiaľ čo ECB zachránila spoločnú menu viac než raz, bez spoločného ministerstva financií eurozóny ako protiváhy voči banke sa jej mandát rozšíril až k zlomovému bodu,“ povedal výskumný koordinátor Transparency International a editor štúdie Leo Hoffmann-Axthelm.

„Ak chce euro prežiť ďalšiu krízu, členské štáty sa budú musieť prestať schovávať za technokratov z ECB, prekonať politickú nečinnosť a vážne začať pracovať na reforme eurozóny,“ dodal.

Odporúčania

Správa konštatuje, že nezávislosť banky zároveň znižuje jej zodpovednosť voči občanom. ECB by to preto mala kompenzovať zvýšenou transparentnosťou, napríklad automatickým zverejňovaním svojich stanovísk a rozhodnutí.

Celkovo štúdia ponúka až 18 odporúčaní. Medzi kľúčové patria:

  • ECB by sa mala dohodnúť s Euroskupinou a Európskym parlamentom na politickom procese schvaľovania krokov ECB, ktoré sú potrebné, no prekračujú jej mandát: napr. odporúčania vládam členských štátov.
  • ECB by mala zaviesť pravidlo o zverejňovaní svojich rozhodnutí, odporúčaní a stanovísk.
  • ECB by mala Európskemu parlamentu podávať správu o každej pozícii, ktorú prijme na zasadnutiach medzinárodných regulačných orgánov, akým je napríklad Bazilejský výbor.
  • ECB by mala prepracovať a zverejniť svoje pravidlá na ochranu whistleblowerov.

 

Celý text štúdie v angličtine nájdete na tejto linke.