Trojka dala Írsku autonómiu v sociálnych škrtoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Euro Dolár

zdroj: pixabay.com

Zhrnutie štúdie, publikovanej v Journal of Social Policy, zverejnil EUROPP blog na stránkach London School of Economics. Autor tvrdí, že tzv. Trojka medzinárodných veriteľov (zástupcovia Medzinárodného menového fondu, Európskej centrálnej banky a Európskej komisie) nebola v prípade Írska hlavným iniciátorom či príčinou sociálnych škrtov.

Hoci írskej vláde stanovila ciele pre znižovanie deficitu verejných financií, ktoré obmedzili možnosti rozpočtovej politiky, nechala jej manévrovací priestor v otázkach daní, ktoré sa majú zvýšiť, a výdavkov, ktoré majú byť zoškrtané.

Rod Hick, ktorý pôsobí na Cardiffskej univerzite, zhŕňa zistenia do niekoľkých bodov:

  • Škrty v oblasti sociálneho zabezpečenia začali pred príchodom Trojky koncom roku 2010. Požiadavky Trojky tak boli a začiatku programu v zásade konzistentné s domácou agendou, ktorá požadovala, aby dve tretiny konsolidácie pokryli škrty výdavkov, a tretinu zvýšenie daní.
  • Medzinárodný menový fond v rokovaniach nevystupoval ako tvrdý presadzovateľ škrtov. Bol pripravený diskutovať o sociálnych dopadoch šetrenia a voči „sociálnym“ argumentom bol otvorenejší, než európska strana Trojky.
  • MMF a Európska komisia mali v oblasti reformy sociálneho zabezpečenia rôzne priority. Fond presadzoval, aby bola zaistená všeobecná podpora, Komisia sa zameriavala na aktivačné schémy, ktoré mali pomôcť novým nezamestnaným nájsť si prácu.
  • Veritelia sa v Írsku nesnažili presadiť konkrétne podoby reforiem sociálneho zabezpečenia. Ich hlavnou požiadavkou bolo dodržanie cieľov v oblasti zníženia deficitu.
  • Napriek jasným obmedzeniam uvaleným veriteľmi, írska vláda mala vo výbere hospodárskych a sociálnych politík určitý manévrovací priestor. Príkladom je nástup novej vlády začiatkom roku 2011. Tá zrušila zníženie minimálnej mzdy, implmentované predchádzajúcou administratívou. Veritelia to akceptovali napriek tomu, že opatrenie bolo súčasťou podmienok obsiahnutých v Memorande o porozumení s Trojkou. Nová vláda tiež zmenila spôsob dosiahnutia zníženia výdavkov na sociálne zabezpečenie. Namiesto plošných škrtov sprísnila podmienky poskytovania podpory.