Trojka stojí v ceste gréckym reformám

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Anna Visviziová je docentkou na American College of Greece.

Od prvého augusta prišlo dlhoočakávané zníženie DPH (z 23% na 13 %). Pre hotely a reštaurácie prinieslo nádej na oživenie turistického sektora v období vrcholiacej dovolenkovej sezóny.

Trojka gréckych veriteľov (Európska únia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond)  je však skeptická. Trojka tvrdí, že zníženie DPH predstavuje riziko pre konsolidáciu rozpočtu. Tento argument je ďalším príkladom zlých predpokladov, ktoré sprevádzajú riešenie gréckej krízy od roku 2010. Falošná a zlá logika zruinovala grécku ekonomiku.

Základom tohto uvažovania bol predpoklad, že vyššie dane pomôžu postaviť ekonomiku na nohy. Tento predpoklad je absolútne nesprávny! Namiesto prepúšťania vo verejnom sektore v snahe znížiť vládne výdavky, by mala byť ekonomika liberalizovaná a  dane znížené, čo by naštartovalo trhové mechanizmy a zvýšilo vládne príjmy. Na to Trojka gréckych veriteľov zabúda.

V prvom rade vidí ciele rozpočtovej konsolidácie prijaté v roku2010, drží grécku vládu ako rukojemníka politických záväzkov predchádzajúcich garnitúr a účinne tak blokuje snahy o obnovu rastu v Grécku.

Premiér Antonis Samaras musel niekoľkokrát osobne Trojku žiadať, aby jeho vláde dovolili pristúpiť k zníženiu DPH. Takmer po roku Samarasových snažení nakoniec Trojka s týmto krokom súhlasila, avšak len dočasne.

To dokazuje aká surreálna je situácia v Grécku. Vláda chce prejsť k reformám, ale Trojka – ktorá sa stará viac o čísla ako o reformy – vládu blokuje.

Výsledkom je, že po 4 rokoch krízy zostáva verejný sektor v Grécku nedotknutý a nové regulácie a vysoké dane ešte viac zvierajú ekonomiku súkromného sektora. Výsledkom je viac ako 1,5 milióna nezamestnaných iba v súkromnom sektore.  

To sa premietlo do obrovskej nezamestnanosti, ktorá dosahuje viac ako 27 %, čo je najviac v celej EÚ. Európa bývala trhovou ekonomikou, prinajmenšom podľa kodanských kritérií z roku 1993, ktoré určujú podmienky členstva v EÚ.

Vo svetle toho čo sa deje v Grécku – je ešte EÚ trhovou ekonomikou?